Den tidiga modernismens konst och visuella kultur i Europa, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Den tidiga modernismens konst och visuella kultur i Europa, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

I kursen behandlas den tidiga modernismens visuella kultur avseende framförallt konst, arkitektur och design. I fokus är den europeiska utvecklingen och dess avtryck på Sverige omkring åren 1900-1930. Centrala riktningar, institutioner och enskilda aktörer studeras utifrån samtidens artefakter och texter samt genom senare tids litteratur.

En unik examen