Konst och arkitektur från Antiken fram till slutet av 1800-talet, 15 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Är du nyfiken på hur konst, arkitektur, design och fotografi har tillkommit och vad dessa kulturyttringar kommunicerar? Varför ser konstverk och byggnader ut som de gör? Vad berättar de om sin tid och plats? Kursen ger kunskap om den historiska utvecklingen genom epoker, stilar samt enskilda arkitekter och konstnärers verk. Detta utgör en referensram som är värdefull för att förstå både historien och vår egen tid, då den visuella kulturen speglar samhällets rådande idéer, tankar och ideal.

En unik examen