Konst och arkitektur kring sekelskiftet 1900 fram till idag, 15 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Är du nyfiken på hur konst, arkitektur, design och fotografi har tillkommit och vad dessa kulturyttringar kommunicerar? Varför ser konstverk och byggnader ut som de gör? Vad berättar de om sin tid och plats? Kursen ger kunskap om den historiska utvecklingen genom epoker, stilar samt enskilda arkitekter och konstnärers verk – från sent 1800-tal till idag. Detta utgör en referensram som är värdefull för att förstå både historien och vår egen tid, då den visuella kulturen speglar samhällets rådande idéer, tankar och ideal.

En unik examen