Samtida visuella uttryck: bild, media och design, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

I kursen behandlas konstvetenskapens vidgade fält, där den visuella kulturen som präglar vår egen tid är i fokus. Kursen utgår från kunskapsfältet visuell kultur såväl teoretiskt som praktiskt, med tyngdpunkt på hur samtida visuella och materiella uttryck kan tolkas i en samhällskontext. Inom ramen för kursen ser vi närmare på aspekter så som identitet, genus, konsumtionskultur och hållbarhet kopplat till exempelvis fotografier, videokonst, reklambilder, sociala medier och design. 

En unik examen