Etik 1, grundkurs, 15 hp

Etik 1, grundkurs, 15 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Etik 1, grundkurs

VT 2020, Halvfart, Linköping

Etik 1, grundkurs, 15 hp

HT 2020, Halvfart, Linköping

Etik 1, grundkurs

VT 2021, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Etik 1 ger en introduktion till etikens grundläggande frågor som hur vi bör leva, vad som är ett gott och rättvist samhälle, men också till sådana etiska frågeställningar som vi ställs för i vardagen och i arbetslivet, både på en individuell, samhällelig, och global nivå. Inom ämnet etik studeras moralfrågor på ett systematiskt sätt. Kursen behandlar både etisk teoribildning liksom dess tillämpning på konkreta och aktuella etiska frågeställningar. Kursen vänder sig både till den som vill läsa en kortare grundkurs i ämnet etik, komplettera sin utbildning i filosofi eller religionsvetenskap, samt till den som vill komplettera sin yrkesutbildning med etik.

En unik examen
Visa/dölj innehåll