:

Human Resource Management, 7.5 hp

Human Resource Management, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

I kursen fokuseras det på hur frågor som rör arbetsmiljö, intersektionalitet och digitalisering påverkar HRM principer och praktiker. En introduktion till forskning om HRM i traditionella såväl som moderna organisationer, såsom kunskapsbaserade organisationer ges. Dessutom ges möjligheten att tillämpa denna kunskap praktiskt på olika sätt. Utifrån teori och erfarenhet från dessa områden diskuteras möjligheter att medvetet och kompetent styra sina egna framtida arbetsuppgifter samt att i rollen som chefer/ledare ta sitt ansvar för sina underställdas prestationer och karriärer.

En unik examen Visa/dölj innehåll