Studenter sitter och jobbar
Anna Nilsen

Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Sociologi befinner sig i gränslandet mellan samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Inom sociologiämnet studeras hur människor interagerar med varandra och samhällets strukturer.

I denna magisterkurs sker fördjupningar av välfärdssamhällets förändringar. Fokus riktas emot arbetslivets sociologi (7,5 hp) och medicinsk sociologi (7,5 hp) för att analysera och utforska det moderna samhällets arbetsliv och hälsoområdes problematik och politik. Områdena genomlyses på såväl makro- som mikronivå.

Den sista halvan av kursen är att skriva ett självständigt arbete (15 hp) grundade i egna argument och analyser. I arbetet ingår att etablera forskningsproblem samt välja sociologiskt relevanta analys- och datainsamlingsmetoder.

En unik examen