Studenter sitter och jobbar
Anna Nilsen

Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå, 30 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Syftet med kursen är att utifrån två samhällssektorer, arbetslivets respektive hälsoområdet, problematisera de val som vi står inför i dagens samhälle. Detta görs genom att i kursen utgå från, och kritiskt reflektera kring, ett antal polariteter, t ex privat-offentligt, rättighet-skyldighet. Teorier som diskuteras hämtas i huvudsak från medicinsk sociologi och arbetslivets sociologi, på såväl makro- som mikronivå.

Om du för behörighet åberopar akademiska meriter från andra lärosäten än Linköpings universitet, måste du på Antagning.se ladda upp kursplan och litteraturlista för respektive kurs (som gällde då du registrerade dig första gången på kursen/kurserna) för att vi ska kunna bedöma om du uppfyller förkunskapskravet. Observera att sista dag att ladda upp kursplaner och litteraturlistor är 1 maj. Sent inkomna kursplaner och litteraturlistor behandlas endast i mån av tid.

En unik examen