Ledning och strategiskt personalarbete 4, 30 hp

Ledning och strategiskt personalarbete 4, 30 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Ledning och strategiskt personalarbete 4, 30 hp

HT 2020, Halvfart, Linköping

Kursen behandlar frågor om arbete och arbetsliv ur ett internationellt perspektiv. I kursen produceras en fallstudie med jämförande analyser av internationella förhållanden. Vidare behandlas utvärderingsmetodik genom olika utvärderingsmodeller. Olika former av utvärderingsdesign kopplas till frågor om vetenskap, metodologi och metod. I det avslutande uppsatsarbetet ska den studerande självständigt identifiera, analysera och redovisa en företeelse med inriktning mot arbete och arbetsliv.

Om du för behörighet åberopar akademiska meriter från andra lärosäten än Linköpings universitet, måste du på Antagning.se ladda upp kursplan och litteraturlista för respektive kurs (som gällde då du registrerade dig första gången på kursen/kurserna) för att vi ska kunna bedöma om du uppfyller förkunskapskravet. Observera att sista dag att ladda upp kursplaner och litteraturlistor är 1 maj. Sent inkomna kursplaner och litteraturlistor behandlas endast i mån av tid.

En unik examen
Visa/dölj innehåll