Ledning och strategiskt personalarbete 2, 30 hp

Ledning och strategiskt personalarbete 2, 30 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Ledning och strategiskt personalarbete 2, 30 hp

HT 2020, Halvfart, Linköping

I kursen studeras arbetsrätt med inriktning mot arbetsliv och arbetsmiljö. Vidare fördjupas kunskaperna inom organisationsteori med inriktning mot organisationers förändringsarbete. I kursen introduceras grundläggande vetenskaplig metod med kvantitativ inriktning. Kursen avslutas med rapportskrivning där kunskap om olika metodologiska designfrågor och sociologisk problemformulering styr ett projektarbete inom arbete och arbetsliv.

Om du för behörighet åberopar akademiska meriter från andra lärosäten än Linköpings universitet, måste du på Antagning.se ladda upp kursplan och litteraturlista för respektive kurs (som gällde då du registrerade dig första gången på kursen/kurserna) för att vi ska kunna bedöma om du uppfyller förkunskapskravet. Observera att sista dag att ladda upp kursplaner och litteraturlistor är 1 maj. Sent inkomna kursplaner och litteraturlistor behandlas endast i mån av tid.

En unik examen
Visa/dölj innehåll