Ledning och strategiskt personalarbete 3, 30 hp

Ledning och strategiskt personalarbete 3, 30 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Ledning och strategiskt personalarbete 3, 30 hp

HT 2020, Halvfart, Linköping

Kursen behandlar frågor om personalrekrytering där den studerande ska förvärva kunskaper om rekryteringsprocessen på en operativ och strategisk nivå. Vidare fördjupas olika metodologiska perspektiv med inriktning mot kvalitativa metoder. I kursen ska den studerande självständigt identifiera och analysera en sociologisk företeelse inom arbete och arbetsliv samt redovisa detta i en uppsats.

Om du för behörighet åberopar akademiska meriter från andra lärosäten än Linköpings universitet, måste du på Antagning.se ladda upp kursplan och litteraturlista för respektive kurs (som gällde då du registrerade dig första gången på kursen/kurserna) för att vi ska kunna bedöma om du uppfyller förkunskapskravet. Observera att sista dag att ladda upp kursplaner och litteraturlistor är 1 maj. Sent inkomna kursplaner och litteraturlistor behandlas endast i mån av tid.

En unik examen
Visa/dölj innehåll