Sociologi 1, grundkurs, 30 hp

Sociologi 1, grundkurs, 30 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Sociologi 1, grundkurs, 30 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Sociologi 1, grundkurs, 30 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Sociologi 1, grundkurs, 30 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper i sociologi med särskild tonvikt på samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv. I kursen introduceras klassisk och modern sociologisk teori.

En unik examen
Visa/dölj innehåll