Sociologi 1, grundkurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Sociologi 1, grundkurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Är du intresserad av människans roll i samhället och hur individen integrerar med samhället och med andra individer? Sociologi ger dig kunskaper om människor och sociala strukturer i hela samhället, från de mest utsatta till de mest etablerade. 

Sociologi befinner sig i gränslandet mellan samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Inom sociologi studerar du hur människor interagerar med varandra och samhällets strukturer. Exempel på sociologiska frågor är hur ojämlikheter i samhället består, hur samhällens förutsättningar påverkar den enskilda människans framtid, hur sociala grupperingar blir till och hur teknologi påverkar människors vardag.

 

Gör dig rustad att arbeta med människor

Sociologi är ett ämne för dig som vill kunna röra dig i gränsområdet mellan individen och samhället. Du får med dig kunskaper som gör dig rustad att arbeta med människor, från individer till samhällsmedborgare. Du lär dig att tänka kritiskt och analysera människors beteenden, organisationer och samhället i stort.

 

Så här läser du

Kursen inleds med introduktion till beteende och samhällsvetenskaperna (7,5 hp) utifrån ett sociologiskt perspektiv för att sedan resa från de klassiska sociologiska teoribildningarna (7,5 hp) till de moderna (7,5 hp). Kursen avslutas med en elementär metodkurs (7,5 hp) som ger enklare verktyg för analys av samhälls- och beteendevetenskapliga fenomen.

En unik examen