Sociologi 1, grundkurs, 30 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Sociologi 1, grundkurs, 30 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Sociologi 1, grundkurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Inställd

Sociologi 1, grundkurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Kursens syfte är att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper i sociologi med särskild tonvikt på samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv. I kursen introduceras klassisk och modern sociologisk teori.

En unik examen