Sociologi 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Sociologi 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Sociologi befinner sig i gränslandet mellan samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Inom sociologiämnet studeras hur människor interagerar med varandra och samhällets strukturer. 

Sociologi är ett ämne för dig som vill kunna röra dig i gränsområdet mellan individen och samhället. Du får med dig kunskaper som gör dig rustad att arbeta med människor, från individer till samhällsmedborgare. Du lär dig att tänka kritiskt och analysera människors beteenden, organisationer och samhället i stort.

 

Så här läser du

Kursen omfattar fyra delkurser. Kursen första halva inleds nära individen och tar ett mikroperspektiv på den sociala verkligheten i delkursen Människa, interaktion och social verklighet (7,5 hp). I den andra delkursen Makt, struktur och styrning i det moderna samhället lyfts blicken och det tas ett makroperspektiv på samhället. Kursens andra halva sätter fokus på metodologi, resonemang och analys. Sociologisk metod med kvantitativ inriktning (7,5 hp) inleder den andra halvan som avslutas med förkovrande i Sociologisk analys och skrivande (7,5 hp).

En unik examen