Sociologi 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Sociologi 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla förmågan till självständig analys av olika samhälleliga och sociala fenomen.

Om du för behörighet åberopar akademiska meriter från andra lärosäten än Linköpings universitet, måste du på Antagning.se ladda upp kursplan och litteraturlista för respektive kurs (som gällde då du registrerade dig första gången på kursen/kurserna) för att vi ska kunna bedöma om du uppfyller förkunskapskravet. Observera att sista dag att ladda upp kursplaner och litteraturlistor är 1 maj. Sent inkomna kursplaner och litteraturlistor behandlas endast i mån av tid.

En unik examen