Grundläggande statistik, 7.5 hp

Grundläggande statistik, 7.5 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Grundläggande statistik, 7.5 hp

VT 2020, Halvfart, Linköping

Grundläggande statistik, 7.5 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Grundläggande begrepp inom statistiken såsom beskrivande statistik, sannolikheter, normal- och binomialfördelning, konfidensintervall, hypotesprövning, sambandsanalys. Sökning efter sekundärdata på nätet.

En unik examen
Visa/dölj innehåll