:

Ledarskap och styrning i offentliga organisationer, 7.5 hp

Ledarskap och styrning i offentliga organisationer, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Ledarskap och styrning i offentliga organisationer, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Idag organiseras offentliga verksamheter på allt fler sätt. Det sker ofta i samverkan med företag, föreningar och andra. Inom offentliga organisationer är det mycket vanligt att arbeta med upphandling, avtal och andra samverkansformer. Alla dessa nya arbetssätt utmanar hur tjänstepersoner och förtroendevalda kan leda de offentliga verksamheterna. Därför kommer vi i denna kurs att studera offentlig organisering och ledarskap - både det administrativa och politiska - inom olika politikområden som präglas av nätverk och interorganisatoriska sammanhang. Kursen ger dels teoretiska redskap för att analysera organisering och ledarskap, dels träning i att i praktiken studera, analysera och utveckla ledarskap och organisering i offentlig förvaltning i praktiken. På så sätt ger kursen en god grund för att arbeta i och leda nya former av offentliga organisationer.  

Undervisningen på kursen består av föreläsningar och seminarier, workshops och flera övningar som genomförs både i grupp och enskilt. Utöver detta ska den studerande genomföra självstudier. Moment i kursen sker i samverkan med praktiker från offentliga organisationer. Kursen läses tillsammans med studenter i masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning.  

En unik examen Visa/dölj innehåll