Pedagogik 1, 30 hp

Pedagogik 1, 30 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-07-16

Pedagogik är ett brett ämne som rör människor i alla åldrar, både barn, ungdomar och vuxna. Ämnet finns i många olika kontexter; skola, arbete, vardag, fritid, hem och familj. Det är med andra ord ett ämne du har användning av överallt, oavsett var i livet du befinner dig. För att konkretisera kan man säga att pedagogik handlar om lärande, formning, förändring, ledarskap, kommunikation och påverkan. Att läsa en kurs i pedagogik passar den som…

  • Vill arbeta med människor i olika åldrar i olika kontexter
  • Själv vill designa sin egen utbildning
  • Redan har en examen men önskar bredda eller ”toppa” den
  • Har ett arbete men önskar fortbildning

I Pedagogik 1 får du bekanta dig med pedagogikämnet. Du kommer att upptäcka att pedagogiska frågor finns inom en rad olika områden i vårt samhälle, inte endast i skolan, utan även inom arbete, familj och fritid väcks frågor om utveckling, lärande och påverkan. I kursen kommer du att få en inblick i hur pedagogikämnet vuxit fram historiskt. Du kommer också att få träning i att se lärande från olika perspektiv och förstå hur vi formas, lär och påverkas hela livet. Du kommer även att lära dig hur en utbildning kan planeras, genomföras och utvärderas.

Kursen passar alla som på något sätt arbetar, eller vill arbeta, med människor i olika pedagogiska sammanhang. Exempelvis pedagoger, utbildare, instruktörer, ledare, vårdare, skötare, coacher, utredare och kommunikatörer. Som helhet består Pedagogik 1 av fyra olika delkurser. 

En unik examenVisa/dölj innehåll