Psykologi 4, avancerad nivå, 30 hp

Psykologi 4, avancerad nivå, 30 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Psykologi 4, avancerad nivå, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Kursen fördjupar de teoretiska och metodologiska kunskaperna inom något av psykologins områden och ger fortsatt egen erfarenhet av forskningsarbete. Uppsatsarbetet utförs enskilt. Forskning i psykologi vid IBL bedrivs främst inriktad mot kognitiv psykologi , utvecklingspsykologi, neuropsykologi, klinisk psykologi, grupper samt sociala system och handikappvetenskap. Specialkompetens för handledning finns på institutionen inom dessa områden, men med ett begränsat antal handledare inom varje område.

Urvalsgrupper:

1. I första hand sökande med betyget VG på avslutad fristående kurs Psykologi fördjupningsnivå/motsv. 
2. Övriga behöriga sökande i mån av plats

En unik examenVisa/dölj innehåll