Psykologi 4, avancerad nivå, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Psykologi 4, avancerad nivå, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Kursen fördjupar de teoretiska och metodologiska kunskaperna inom något av psykologins områden och ger fortsatt egen erfarenhet av forskningsarbete. Uppsatsarbetet utförs enskilt. Forskning i psykologi vid IBL bedrivs främst inriktad mot kognitiv psykologi , utvecklingspsykologi, neuropsykologi, klinisk psykologi, grupper samt sociala system och handikappvetenskap. Specialkompetens för handledning finns på institutionen inom dessa områden, men med ett begränsat antal handledare inom varje område.

En unik examen