Psykologi 1, grundkurs

30 hp

Psykologi 1, grundkurs, 30 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Psykologi 1, grundkurs, 30 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper i psykologisk teori, och ge insikter i hur psykologisk kunskap kan tillämpas i olika vardagssituationer. Studerande som saknar kunskaper i matematik motsvarande sannolikhetslära och statistik på gymnasienivå rekommenderas att före eller i anslutning till undervisningen inhämta dessa kunskaper. Litteraturen är huvudsakligen på engelska.

En unik examen