Psykologi 1, grundkurs, 30 hp

Psykologi 1, grundkurs, 30 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper i psykologisk teori, och ge insikter i hur psykologisk kunskap kan tillämpas i olika vardagssituationer. Studerande som saknar kunskaper i matematik motsvarande sannolikhetslära och statistik på gymnasienivå rekommenderas att före eller i anslutning till undervisningen inhämta dessa kunskaper. Litteraturen är huvudsakligen på engelska.

En unik examenVisa/dölj innehåll