:

Psykologi 1, grundkurs, 30 hp

Psykologi 1, grundkurs, 30 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper i psykologisk teori, och ge insikter i hur psykologisk kunskap kan tillämpas i olika vardagssituationer. Studerande som saknar kunskaper i matematik motsvarande sannolikhetslära och statistik på gymnasienivå rekommenderas att före eller i anslutning till undervisningen inhämta dessa kunskaper. Litteraturen är huvudsakligen på engelska.

En unik examen Visa/dölj innehåll