Psykologi 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Tillfälligt stängd för sen anmälan eftersom urval pågår

Kursen fördjupar de teoretiska och metodologiska kunskaperna inom något av psykologins områden och ger fortsatt egen erfarenhet av forskningsarbete. Uppsatsarbetet utförs i par. Forskning i psykologi vid IBL bedrivs främst inriktad mot kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, neuropsykologi, klinisk psykologi, grupper samt sociala system och handikappvetenskap. Specialkompetens för handledning finns på institutionen inom dessa områden, men med ett begränsat antal handledare inom varje område.

En unik examen