Den här kursen ger dig möjligheten att fördjupa din förståelse för barn och ungas röst och roll i samhället. Den utforskar olika teoretiska perspektiv och metodologiska tillvägagångssätt för att förstå barns och ungdomars perspektiv.

Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Tillfälligt stängd för sen anmälan eftersom urval pågår

I denna kurs kommer du att utforska olika teorier och metoder för att lyssna på barn och ungdomar. Genom att kombinera teoretiska perspektiv med metodologiska överväganden kommer du att fördjupa din förståelse kring lyssnande och betydelsen av barns och ungdomars röst i samhället.

Lyssnande i teori

Under kursens gång kommer vi att fördjupa oss olika i ämnen som metoder för att fånga upp barns röst samt teoretiska perspektiv på barndom och ungdom. Vi kommer också undersöka hur kön, etnicitet, funktionshinder och social utsatthet påverkar barn och ungas livsvillkor. Du kommer även att få ta del av verkliga exempel som illustrerar hur du kan använda dina kunskaper i praktiken.

Vi kommer utforska sociologiska och antropologiska perspektiv på barns och ungdomars erfarenheter. Du får också möjligheten att utveckla ett reflexivt förhållningssätt som är värdefullt när du arbetar med barn och unga eller genomför forskning med deras perspektiv i fokus.

För dig som vill arbeta med barn och ungas perspektiv

Denna kurs är för dig som vill lära dig om teori och metod för att förstå barn och ungdomars perspektiv för ditt arbete eller forskning. Den riktar sig huvudsakligen till yrkesverksamma inom olika samhällssektorer som arbetar med eller för barn och unga, som till exempel socionomer, lärare, diakoner, eller liknande. Kursen kan också fundera som en fördjupning under pågående studier.

Onlinekurs med varierad undervisningsform

Undervisningen sker helt online och inkluderar en kombination av självstudier, gruppdiskussioner och grupparbeten. Detta gör det möjligt för dig att anpassa din inlärning efter dina egna behov och förutsättningar. Du kommer även att ha tillgång till föreläsningar, vanligtvis förinspelade, följt av möjligheten att ställa frågor och diskutera innehållet.

En unik examen