Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv

7.5 hp

Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Kursen lyfter fram barn och unga som samhällsaktörer och behandlar barns och ungdomars samtida liv i Sverige. Speciell vikt kommer att läggas vid att de studerande skall utveckla sin förmåga att lyssna till barns och ungdomars röst i arbete eller forskning med barn och unga. Barns och ungas olika förutsättningar belyses, med speciell vikt på genus, etnicitet, funktionshinder och social utsatthet.  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops med handledning och eget praktiskt arbete. Därutöver krävs självstudier.

En unik examen