Denna kurs ger dig en djup förståelse för barn och unga som viktiga kultur- och fritidsaktörer. Utforska kritiska perspektiv och samhällsnormer för att förstå och stödja barns rättigheter och möjligheter till kultur och fritid.

Barn, kultur och fritid, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Barn, kultur och fritid, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Det här är en tvärvetenskaplig kurs med samhällsvetenskapligt fokus som studerar teoretiska begrepp och praktiska fall inom barnkultur och fritid. Vi granskar och diskuterar samhälleliga normer, policys och verksamheter som rör barns rätt till kultur och fritid med ett kritiskt perspektiv.

Kursinnehåll

Under kursen utforskar vi olika aspekter av barns kultur och fritid, så som tillgänglighet och jämlikhet. Vi analyserar utmaningar inom fritids- och kulturpraktiker för barn, och diskuterar olika aktörers roll i att främja barns kultur och fritid. Genom att ifrågasätta föreställningar om vad som anses nyttigt eller onyttigt för barn skapar vi en djup förståelse för ämnet.

Ämnen som tas upp under kursen:

  • Teoretiska begrepp och perspektiv inom barnkultur och fritid.
  • Principen om alla barns rätt till kultur och fritid.
  • Granskning av samhälleliga normer och policy.
  • Utmaningar och möjligheter för barn som fritids- och kulturaktörer.
  • Fokus på barns digitala världar.

För dig med intresse för barns kultur och fritid

Kursen vänder sig till både studenter som vill fördjupa sig inom ämnet samt yrkesverksamma som vill utveckla sina kunskaper för att förstå och stödja barns kultur- och fritidsaktiviteter.

Distanskurs

Undervisningen sker på distans, på eftermiddagar och inkluderar föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och ett praktiskt case. Självstudier kommer också att vara en viktig del av kursen för att fördjupa förståelsen av ämnet.

En unik examen