Retorik: Att skriva, 7.5 hp

Retorik: Att skriva, 7.5 hp

VT 2021, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Retorik: Att skriva, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-07-16

Retorik: Att skriva, 7.5 hp

VT 2022, Halvfart, Linköping

Retorik: Att skriva syftar till att de studerande ska öka sin förmåga att producera och analysera sakprosetexter ur språkligt och innehållsligt perspektiv. Kursen innehåller övningar i skriftlig framställnig av texter inom olika genrer. 

Kursen förutsätter att studenten har tillgång till dator.

En unik examenVisa/dölj innehåll