Medier och samtidskultur, 7.5 hp

Medier och samtidskultur, 7.5 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen ger teoretiska och metodologiska ingångar till att kritiskt analysera och tolka mediernas relation till (populär)kultur. Kursen knyter an till begrepp som konvergens, identitet och makt. I fokus står relationen mellan producenter/ägare och de publiker, fan-kulturer och tolkningsgemenskaper som samtida populärkultur medverkar till att skapa. De olika aktörernas roller och relationer samt deras ekonomiska, politiska och tekniska förutsättningar problematiseras i relation till bland annat tv-underhållning, musik och sociala medier. 

En unik examen