Medier och demokrati, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Medier och demokrati, 7.5 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Kursen ger både historiska och samtida perspektiv på kommunikationens, journalistikens och mediernas roll i demokratin och det offentliga samtalet och dess förhållande till olika offentliga institutioner i samhället såsom politik, ekonomi, utbildning och vetenskap. Kursen knyter an till begrepp som makt, demokrati, yttrandefrihet, propaganda och mediekompetens och hur dessa kan förstås i relation till aktuell forskning på området.

En unik examen