Retorik: Att tala, distanskurs, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Retorik: Att tala, distanskurs, 7.5 hp

VT 2025, Kvartsfart, Ortsoberoende

Retorik: att tala är en grundkurs i konsten att tala så att ett budskap når fram, med klassiska och moderna retoriska knep. Kursen tar avstamp i föreläsningar om retorikens olika pusselbitar och därefter tillämpar vi kunskaperna i en rad praktiska övningar i mindre seminariegrupper. Hur ska ett tal struktureras, hur kan kroppsspråk och röst användas för att ett budskap ska nå fram? En viktig del i Retorik- att tala är återkopplingen efter talen. Då samarbetar vi i mindre grupper för att lyfta fram styrkor och ge tips för utveckling. Retorik - att tala vänder sig till dig som vill bli säkrare vid presentationer under dina studier, talar i ditt yrke, eller helt enkelt vill utvecklas som talare.

Kursen har blandad undervisningstid. De icke obligatoriska föreläsningarna kommer att ges under dagtid där powerpointunderlag finns tillgängliga på kurssidan. För deltagande på obligatoriska seminarier finns det möjlighet att välja grupptider som förläggs antingen dagtid eller kvällstid.

En unik examen