Medie- och kulturproduktion, 30 hp

HT 2024, Halvfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Dagens medie- och kulturvärld ställer krav på mobilitet, bredd och djup men ger också möjlighet till deltagande, förnyelse och kvalitativ utveckling. Vill du utveckla din kompetens inom medieproduktion och öka ditt kunnande om hur medie- och kultursektorn utvecklas är det här kursen för dig.

Kursens huvudarbete är en handledd individuell produktion där du fördjupar dig inom podcast, ljudkultur, kulturproduktion, dokumentärfilm- eller utställningsmediet. Inte minst viktig är den integration som sker mellan den egna produktionen och tre teoretiska fördjupningar:

  • Medie- och kulturlandskapets villkor, historia, strategier och politik.
  • Teori och metod inom ämnet Kultur och mediegestaltning som fördjupar ämnet för din produktion.   
  • Kulturbranschens identiteter, roller och karriärvägar. Vad innebär det att vara producent, konstnär och upphovsperson? Inom detta teoretiska block får du också kunskap om forskning och debatt om arbetsvillkor för kulturarbete liksom frågor om lika villkor, genus och mångkulturalitet.

Kursen vidareutvecklar din förmåga att skapa, gestalta och analysera samtida medie- och kulturproduktioner och dess villkor inom en tvärmedial, förnyande och samtida produktionskontext.

En unik examen