Magisterprojekt i kultur- och mediegestaltning, 30 hp

HT 2024, Halvfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Vill du gå vidare till en magisterexamen i kultur och mediegestaltning är detta kursen för dig. 

Kursen består av ett integrerat undersöknings- och gestaltningsprojekt där du dels skriver en akademisk magisteruppsats, dels genomför en produktion av något slag (en ljud- eller bildproduktion, en utställning, ett event eller något annat).

Kursen förutsätter en kandidatutbildning i kultur och mediegestaltning (KSM) eller motsvarande utbildning, dvs både akademiska och produktions/gestaltningsinriktade kunskaper. 

Tillsammans med 30hp relevanta kurser ger kursen dig möjlighet att få en magisterexamen i kultur och mediegestaltning.

Vem är du?

Kursen riktar sig till dig som har en kandidatutbildning i kultur och mediegestaltning eller motsvarande område.

En unik examen