Produktion för kultur- och mediesektorn, 30 hp

Produktion för kultur- och mediesektorn, 30 hp

HT 2021, Halvfart, Norrköping

Produktion för kultur- och mediesektorn, 30 hp

HT 2022, Halvfart, Norrköping

Är du redo att ta ett nytt kliv i rollen som kultur- och medieproducent? Oavsett om du gjort tio produktioner tidigare, eller om det här är din första, kommer kursen ”Produktion för kultur- och mediesektorn" att utveckla din kompetens som kulturproducent.

Hur?

Det kan vi inte svara exakt på i nuläget. Kursen är nämligen en egen produktionsprocess som formas av kursdeltagarna i samarbete med kulturproducenter och forskare. Med samma villkor som gäller i kultur- och mediebranchen, arbetar ni tillsammans i en riktig produktion som möter publik.

Medieproducentens alla verktyg

Det vi är säkra på, det är att vi erbjuder en kreativ miljö där forskning, utbildning och konstnärskap möts. Vi lär dig teorierna och hantverket. Vi erbjuder ett producentsammanhang där du kan pröva olika roller som research, innehållsproduktion, textproduktion, konceptutveckling, planering, marknadsföring, gestaltning, formgivning samt praktisk och teknisk produktion.

Samarbeten med branschen

KSM samarbetar med några av Östergötlands största kulturscener och genom direktkontakten med branschen kan våra studenter hitta karriärvägar och visa upp vad de kan. Möjliga samarbeten kan vara med bland andra: Arbetets Museum, migrations- och etnicitetsforskare, Norrköpings Visualiseringscenter, Interactive Institute, men också producenter inom dokumentärfilm, utställningsproduktion, journalistik, samhälls- och stadsplanering är möjliga partners.

Den här kursen handlar om att utveckla och genomföra kulturproduktioner.

  • Research och samverkan
  • Produktion och gestaltning
  • Offentliggörande och dokumentation

Vem är du?

Kursen riktar sig till dig som redan har en teoretisk kunskapsbakgrund i kultur-, medie- och teknikinriktade ämnen och som vill komplettera denna med konkreta projekt som möter en publik. Eller så har du tidigare erfarenheter av kultur- och medieproduktion och vill skaffa nya kunskaper och erfarenheter som är gångbara inom ett brett fält av verksamheter.

Att kursen går på halvfart ger möjlighet att kombinera med andra studier eller arbete.

En unik examenVisa/dölj innehåll