Att göra utställning: rum, publik och samhälle, 30 hp

HT 2024, Halvfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

I dag är utställningar närvarande överallt: som rörelser och motrörelser, som institutioner och interventioner. De kan vara konstnärliga och pedagogiska, kommersiella och ideella. På den här kursen lär du dig aktivt använda dig av den rumsliga gestaltningens möjligheter: plats, ljud, ljus, föremål, texter, bilder och digitala gestaltningsformer. 

Kursen granskar förutsättningarna för att skapa, utveckla och genomföra en utställningsproduktion. Du utvecklar en producentkompetens från idéutveckling till presentation. Du får förståelse för hur utställningsmediet växt fram och verkar i en skärningspunkt mellan nöje, bildning och samhällsengagemang, och hur du som producent eller curator förhåller dig till både uppdragsgivare och publik.

Dina studier utgår från det projekt du vill driva och din idé utvecklas genom de olika teman kursen behandlar.

Vem är du?

Den här kursen riktar sig till dig som vill jobba med utställningar och som kanske har ett eget projekt du vill utveckla och genomföra. Du har läst humaniora eller samhällsvetenskap på högskola eller universitet, eller så är du redan yrkesverksam producent, konstnär alternativt hantverkare som vill fördjupa dina kunskaper inom utställningsmediet. 

Undervisningen sker på halvfart och delvis på distans med några få schemalagda träffar i månaden. Viss engelsk litteratur ingår.

En unik examen