Utopiska visioner om det hållbara samhället, 7.5 hp

VT 2023, Halvfart, Norrköping

Utopiska visioner om det hållbara samhället, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

Genom alla tider har ideal om hur man skapar det perfekta hållbara samhället formulerats och gestaltats – inte minst i spekulativ fiktion som exempelvis utopi-, dystopi- och science fiction-genrerna. Sedan 1700-talet har visionerna om det hållbara samhället och det goda livet varit förknippade med teknologisk utveckling och framstegstänkande – med rötter i tidigare utopiskt tänkande. Under 1900-talet misskrediterades det utopiska tänkandet medan röster idag, i ljuset av exempelvis klimatkrisen har höjts för att åter tänka utopiskt.

I kursen diskuterar vi frågor om hur det hållbara samhället och det goda livet gestaltats i spekulativ fiktion. Vilka ideal formuleras idag och vilka historiska rötter har våra föreställningar om det hållbara samhället? Vad kan vi lära oss av de historiska exemplen? Särskilt fokus kommer att läggas vid hur miljö och plats (exempelvis stadslandskap) gestaltas i spekulativ fiktion. 

Kursen ges på distans men, möjlighet till viss undervisning på plats kommer erbjudas för den som vill. 

En unik examen