Välfärdsrätt med inriktning mot utredning av barn, ungdomar och familj, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Norrköping

Välfärdsrätt med inriktning mot utredning av barn, ungdomar och familj, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Norrköping

Barnavårdsutredningar är ett centralt arbetsfält för många blivande och yrkesverksamma socionomer. Under denna kurs fördjupas grundläggande utredningskunskaper med fokus på utredningar av barn, unga och deras familjer. Huvudsakligt fokus är de rättsliga förutsättningar som omgärdar sociala barnavårdsutredningar, liksom olika socialvetenskapliga teorier för att förstå och analysera barn, ungdomars och familjers behov. 

Här ingår kunskap om och träning i dokumentation, olika metoder för utredning samt risk-, konsekvens- och insatsanalyser. Vidare tränas förmågan till kritisk reflektion avseende hela utredningsprocessen. Särskilt intresse riktas mot dilemman i sociala barnavårdsutredningar och betydelsen av rättsligt och socialvetenskapligt grundad argumentation för olika lösningar i dessa fall.

En unik examen