:

Barn och unga i samhällsvård, 7.5 hp

Barn och unga i samhällsvård, 7.5 hp

VT 2022, Halvfart, Norrköping

Barn och unga i samhällsvård, 7.5 hp

VT 2023, Halvfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2022-12-15

Den här kursen handlar om barn och unga i samhällsvård. På kursen fördjupas kunskaper om olika former av samhällsvård för barn och unga, såsom familjehem, hem för vård och boende samt särskilda ungdomshem, utifrån socialvetenskapliga och rättsliga perspektiv. I fokus för kursen står barn och ungas livsvillkor samt centrala problemställningar och spänningar i samhällsvården. Bland annat ingår kritisk granskning av insatser och praktiker i samhällsvården samt problematisering av problemkonstruktioner av barn och unga. 

En unik examen Visa/dölj innehåll