Barn och unga i samhällsvård, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Norrköping

Barn och unga i samhällsvård, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Den här kursen handlar om barn och unga i samhällsvård. På kursen fördjupas kunskaper om olika former av samhällsvård för barn och unga, såsom familjehem, hem för vård och boende samt särskilda ungdomshem, utifrån socialvetenskapliga och rättsliga perspektiv. I fokus för kursen står barn och ungas livsvillkor samt centrala problemställningar och spänningar i samhällsvården. Bland annat ingår kritisk granskning av insatser och praktiker i samhällsvården samt problematisering av problemkonstruktioner av barn och unga. 

En unik examen