Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Norrköping

Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

I kursen granskas och problematiseras den svenska äldreomsorgen, dess organisering och människors villkor och möjligheter på äldre dagar. Detta sker med hjälp av samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning samt genom jämförelser med förhållanden i andra länder. Kursen ger dig som student vid socionomprogrammet möjlighet att under den sista terminen fördjupa dina kunskaper om äldre människors livsvillkor och det sociala arbetet med äldre. 

För dig som har en socionomexamen eller motsvarande kandidatexamen och till exempel arbetar som till biståndshandläggare, arbetsledare eller kurator erbjuder kursen verktyg för reflektion kring den egna yrkesutövningen. Du kan även läsa kursen för att gå vidare till forskarutbildning. 

En unik examen