Ledarskap i det sociala arbetets organisationer, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Norrköping

Ledarskap i det sociala arbetets organisationer, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Ledarskap i det sociala arbetets organisationer, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Denna kurs erbjuder fördjupade kunskaper i ledarskap och dess förutsättningar i det sociala arbetets organisationer utifrån aktuell forskning om ledarskap i socialt arbete. Utifrån samhälls- och beteendevetenskapliga teoretiska perspektiv på ledarskap, maktrelationer och kommunikation behandlas vad ledarskap är och kan vara, hur det skapas och utövas. Ledarskap diskuteras även i relation till professionsetiska dilemman i socialt arbete, dess organisering och sammanhang. 

Vidare arbetar vi med ledarskap och arbetsmiljö och fördjupar oss i arbetsmiljölagstiftning, psykosocial arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete. Under kursen arbetar vi med praktisk färdighetsträning i professionella samtal som ledare, i seminarium och med en skriftlig uppgift. 

En unik examen