Välfärdsrätt med inriktning mot social och ekonomisk sårbarhet i socialt arbete, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Norrköping

Välfärdsrätt med inriktning mot social och ekonomisk sårbarhet i socialt arbete, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Sverige är ett rikt land med en utbyggd välfärd. Trots detta finns människor som lever i fattigdom och ekonomiska svårigheter. Denna kurs syftar till en fördjupad både teoretisk och praktisk förståelse av juridikens roll i det sociala arbetet med särskilt fokus på socialt och ekonomiskt sårbara människors livsbetingelser. 

Rättslig kunskap integreras med annan socialvetenskaplig och empiriskt grundad förståelse för problemområdet. Under kursen utvecklas förmågan till kvalificerade behovsutredningar, socialjuridisk rådgivning och argumentation. Vidare tränas förmågan att kritiskt reflektera över och analysera den välfärdsrättsliga praktiken.

En unik examen