Socialt förändringsarbete och insatser mot ojämlikhet, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

I kursen riktas ljuset mot olika former av socialt förändringsarbete och insatser mot ojämlikhet. Kursen behandlar olika sätt att förstå ojämlikhet på individ-, grupp och samhällsnivå, samt olika sätt att tänka kring och organisera insatser för att möta problem till följd av ojämlikhet, såsom exempelvis fattigdom, kriminalitet, psykisk ohälsa, social exkludering och rumslig segregation. Särskilt fokus riktas mot att analysera hur problem, insatser och mål med insatser förhåller sig till varandra. 

Under kursen behandlas en mångfald av olika slags verksamheter för socialt arbete. Vidare tränas under kursen förmåga att utveckla, genomföra och utvärdera insatser på olika nivåer. 

En unik examen