Samtal som hantverk i socialt arbete: analys, forskning och förbättring, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Samtal är ett centralt redskap i det sociala arbetet. Den här kursen syftar till att ge en fördjupad professionell och vetenskaplig förståelse för samtal och bidra till förbättrade samtalsfärdigheter inför ett yrkesliv som socionom. 

I kursen behandlas forskning om samtal och social interaktion med ett särskilt fokus på samtalets funktioner i det sociala arbetet och dess olika verksamhetstyper. 

Under kursen tränas analys av reella institutionella samtal inom socialt arbete. I detta ingår också färdighetsträning i samtalsanalytiskt hantverk. I kursen ingår också färdighetsträning i form av praktisk samtalsträning utifrån olika rollspel och gruppövningar. 

Inom kursen behandlas samtalsteknik och metodik i relation till olika klientgrupper och professionella förhållningssätt, där studenter dessutom analyserar sitt eget deltagande i samtal. 

En unik examen