Ledarskap och organisering i socialt förändringsarbete, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Norrköping

I den här kursen behandlas teoretiska perspektiv på och strategier för ledarskap och organisering av socialt förändringsarbete. Vi tränar på olika delar i arbetet att leda och organisera förändringsarbete från problemformulering till utvärdering i möten med verksamheter inom det sociala arbetets verksamheter. 

Olika sätt att leda och organisera socialt förändringsarbete diskuteras i relation till det sociala arbetets olika aktörer såsom professionella, brukare och intresseorganisationer och i relation till olika perspektiv på social utsatthet och social förändring. 

Vidare ingår i kursen att granska befintliga och avslutade förändringsarbeten utifrån den tidigare forskning och teori som vi arbetat med under kursen.

En unik examen