Environmental and Resource Use Challenges, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Kursen ger en grundläggande förståelse för miljöutmaningar kopplade till energiförbrukning, industriella processer samt vatten- och markanvändning. I kursen diskuteras hur kunskap om miljöutmaningar bildas bland annat genom modellering och konstruktion av scenarier. Kursen ger också en fördjupad förståelse för drivkrafterna bakom, och potentiella lösningar för, miljöförändringar. Med hjälp av multidisciplinära angreppsätt kommer interaktionen mellan natur och samhälle att fokuseras ur naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv.

En unik examen