Kritiska perspektiv på hållbar utveckling, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Kursen utforskar hållbar utveckling som begrepp, policy agenda och vetenskapligt fält. Studenterna introduceras till teoretiska perspektiv som kan användas för att kritiskt analysera hur FNs hållbarhetsagenda samproduceras med vetenskap för hållbar utveckling. Kursen belyser hur vetenskaplig kunskapsproduktion påverkas av sociala relationer så som klass, genus, och kultur och hur dessa relationer formar hållbarhetsagendans innehåll och genomförande. Kunskapshierarkier mellan industriländer och utvecklingsländer utgör ett viktigt tema i kursen. Studenterna utvecklar färdigheter i referenshantering, kritisk analys och akademiskt skrivande och tillämpar kritiska perspektiv i ett självständigt arbete. 

En unik examen