Denna kurs ger dig kunskaper om hur visualisering kan vara ett kraftfullt verktyg för att kommunicera vetenskap, stödja beslutsfattande och analysera komplexa frågor. Kursen ger dig grundläggande praktiska kunskaper i geografisk visualisering och informationsvisualisering.

Visualisering av utmaningar och möjligheter för hållbar utveckling, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

I denna kurs kommer du att få utforska hur visualisering kan användas för att belysa utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling. Du kommer att lära dig att samla in, hantera och bearbeta geodata samt skapa effektiva visuella representationer av informationen för olika målgrupper. 

Lär dig om visualisering av utmaningar och möjligheter

Under kursen kommer vi att diskutera visualiseringens roll inom vetenskapskommunikation, beslutsstöd och hållbarhetsanalys. Vi kommer även att använda geografiska informationssystem (GIS) och utforska hur geospatial data kan visuellt representeras för att bättre förstå utmaningar och möjligheter i relation till hållbarhetsfrågor.

Genom den här kursen kommer du lära dig om visualiseringsbegrepp och du kommer kunna kritiskt utvärdera olika tekniker och verktyg som används för kommunikation och beslutsfattande inom området. Du kommer även att träna på att integrera olika beståndsdelar, som datahantering, visuella representationer och berättelser, för att skapa effektiv visualisering av hållbarhetsfrågor.

För dig med intresse för hållbarhet och visualisering

Denna kurs ges inom ramen för två av våra masterprogram inom hållbarhet och samhällsplanering, men är även öppen för alla behöriga med intresse för visualisering inom hållbarhet och som vill lära sig arbeta med geografiska informationssystem. Oavsett bakgrund kommer denna kurs att ge dig de färdigheter och insikter som behövs för att skapa meningsfulla visuella representationer och bidra till en mer hållbar framtid.

Varierade studieformer

Kursen innehåller en blandning av föreläsningar, seminarier, praktiska laborationer och individuella skriftliga arbeten. Självstudier är en viktig komponent för att fördjupa dina kunskaper. Undervisningsspråket är engelska för att välkomna deltagare från olika delar av världen. 

En unik examen