Är du intresserad av klimatets historia? Denna kurs ger dig en djup förståelse för klimatförändringar och deras komplexa inverkan på vår värld, samtidigt som den utforskar strategier för att forma en hållbar framtid.

Klimatvetenskap och klimatförändringar, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Klimatvetenskap och klimatförändringar, 7.5 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Denna kurs utforskar klimatets utveckling genom tiderna, från jordens uråldriga förflutna till nutidens Antropocen-epok. Kursen ger dig möjlighet att fördjupa din förståelse för klimatförändringar och de krafter som styr dem.

Utforska konsekvenserna av klimatförändringar

Den här kursen fördjupar sig i hur naturliga och mänskliga faktorer påverkar jordens klimatsystem och dess interaktion med fysiska, kemiska och biogeokemiska processer. Kursen undersöker konsekvenserna av klimatförändringar för både natur och samhälle, och tar upp olika strategier som syftar till att hantera dessa utmaningar.

Kursen ger dig kunskaper för att kunna identifiera och kartlägga konsekvenserna av klimatförändringar, samtidigt som du analyserar både historiska och samtida scenarier av dessa förändringar. Du kommer under kursen även lära dig att kritiskt granska de komplexa faktorer, både naturliga och mänskliga, som påverkar klimatet och de olika strategier som används för att minimera risker, som till exempel utsläppsminskning.

För dig med intresse för klimatfrågor

Eftersom klimatfrågor blir allt viktigare i dagens samhälle kommer denna avancerade förståelse för klimatvetenskap och klimatförändringar ge dig en tydlig grund och profil för vidare studier, forskning eller att driva förändring inom olika organisationer. 

Hur undervisningen sker

Kursen hålls helt på engelska och erbjuder en varierad undervisning som inkluderar föreläsningar, laborationer, seminarier och skriftliga arbeten.

En unik examen