Är du bekymrad över världens klimat- och hållbarhetsutmaningar, men kämpar för att se hur de kan hanteras rättvist? Denna kurs ger dig möjligheten att utforska drivkrafterna bakom hållbarhetsomställning och hur de kan bli mer inkluderande.

Samhällsomställningar för hållbar utveckling, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Samhällsomställningar för hållbar utveckling, 7.5 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Vill du veta mer om styrningen av samhällsförändringen? Är du intresserad av att lära dig inte bara om transformativa lösningar utan också om hur dessa lösningar kan omsättas i praktiken? Då är den här kursen något för dig.

Kursen är uppbyggd kring de tre transformationssfärerna – de praktiska, politiska och personliga – för att bygga förståelse för hur transformation relaterar till olika processer. Kursen ställer frågor kring för vad och för vem samhällsomvandling sker, vem som har och ges handlingsutrymme och makt i transformationsprocesser, vilka drivkrafter och interventioner som är viktiga för transformation, vilka idéer, värderingar och berättelser som mobiliseras för att motivera transformativa processer, vilka ekonomiska och politiska intressen som står på spel och var möjligheterna och de strukturella hindren finns.

Kursen, som lärs ut ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, behandlar de olika transformativa dimensionerna av hållbarhetsagendan såsom sociala, ekonomiska, kulturella, politiska och tekniska aspekter av social förändring, samtidigt som den bygger på verkliga exempel på transformativa metoder i både resursrika och resursfattiga sammanhang.

Exempel på några av de frågor som tidigare studenter utforskat i sina fallstudier inkluderar: 

  • Metoder för att stimulera transformativ förändring i socioekologiska system 
  • Antagande av hållbara jordbruksmetoder av småbrukare oljepalmbönder i Nigeria 
  • Hantering av avfall i Zambia 
  • Havsbevarande och miljöutbildning
  • Framtiden för havsodling 
  • Gatudesign som verktyg för samhällsomvandling 
  • Gemenskap, känsla av plats och den inre dimensionen av hållbara omvandlingar

En unik examen