Är du intresserad av att utforska utmaningarna inom hållbar resurshantering och samhällets omställning mot en mer miljövänlig framtid? Denna kurs ger dig en djup förståelse för de komplexa frågor som omger effektiv och långsiktig hantering av jordens resurser.

Hållbar resurshantering, 7.5 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Hållbar resurshantering, 7.5 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

I en värld som står inför ökande miljöutmaningar och behovet av att ställa om samhället för att bevara vår planet, är hållbar resurshantering avgörande för vår framtid. I den här kursen får du utforska kopplingarna mellan resursförvaltning, miljöaspekter och samhällsutveckling för att hitta strategier och lösningar som kan möta de mest brådskande globala utmaningarna.

Olika dimensioner av resurshantering

Under kursen kommer du att aktivt utforska och diskutera centrala frågor kring hållbar resurshantering och samhällets omställning mot en mer hållbar framtid. Du kommer att granska samband och avvägningar mellan olika aspekter av hållbar resurshantering och analysera de politiska dimensionerna och rättviseaspekterna som påverkar detta område.

Du kommer även att lära dig använda verktyg för att bedöma olika sätt att hantera resurser och du kommer få öva på att kommunicera dina kunskaper, både muntligt och skriftligt.

För dig med intresse för hållbar omställning

Kursen välkomnar studenter från olika bakgrunder som delar intresset för hållbar resurshantering och samhällets omställning. Den passar särskilt bra för dig som vill engagera dig i diskussioner och praktiska lösningar kring hållbarhetsfrågor och resursförvaltning på en avancerad nivå.

Varierande studieformer

Kursen kommer att inkludera praktiska erfarenheter och möten med experter som aktivt arbetar med de centrala hållbarhetsutmaningarna.  

Undervisningen sker helt på engelska och kommer att variera med föreläsningar, seminarier, studiebesök, grupparbeten och individuella skriftliga uppgifter. Dessutom uppmuntras du till självstudier för att fördjupa din förståelse och tillämpning av ämnet.

Välkommen till en kurs som utforskar hållbarhet, klimat, miljö, omställning, styrning, samhälle, planering och framtidens utmaningar.

En unik examen