Är du nyfiken på hållbar utveckling och vill förstå drivkrafterna bakom globala initiativ? Denna kurs rustar dig med kunskap och verktyg för att kunna navigera bland olika miljöutmaningar och aktivt bidra till en bättre värld.

Hållbar utveckling i den globala kontexten, 15 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp som har påverkat världen under flera decennier. Det har format globala initiativ som försöker hitta en bra balans mellan ekonomi, samhälle och miljö. I den här kursen kommer du att undersöka varför globala miljöproblem uppkommer, vad de leder till, och hur man kan lösa dem.

Lär dig navigera i hållbarhetsutmaningar

I kursen kommer du att kritiskt analysera de miljömässiga och resursrelaterade faktorer som påverkar de globala relationerna. Bland annat genom att undersöka hur människan har använt jordens resurser i det förflutna och hur detta påverkar framtiden.

Något som är unikt med kursen är att du kommer närma dig hållbarhetsfrågor genom att väva samman kunskap från olika discipliner som naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap. Du får möta experter från flera olika fält, vilket ger dig den breda förståelse som krävs för att kunna navigera i komplexa hållbarhetsutmaningar.

Några exempel på teman som kursen utforskar är: 

  • Agenda 2030
  • Biogasproduktion
  • Anpassning till klimatförändringar
  • Bevarande av biologisk mångfald
  • Smarta städer
  • Teknik och hållbara transformationer
  • Hur jämlikhet relaterar till hållbar utveckling

För dig med intresse för hållbarhet

Kursen kan fungera som en grund för vidare akademiska studier inom till exempel miljövetenskap. Den kan också vara ett sätt att addera hållbarhetsperspektiv i en global kontext i din yrkeskompetens och därmed öppna upp för nya karriärmöjligheter.

Distanskurs med praktiska inslag

Kursen ges på engelska och helt online vilket möjliggör för studenter från hela världen att delta. Varje vecka kommer en föreläsning att finnas tillgänglig innan du deltar i seminarier som består av djupgående diskussioner om kursens innehåll tillsammans med lärare och kurskamrater. Du kommer också att få möjlighet att designa och övervaka laborativa moment, vilket ger dig praktisk erfarenhet och färdigheter som är ovärderliga i din framtida karriär. Självstudier kommer också att spela en viktig roll under kursen.

En unik examen