Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs, 15 hp

Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs

HT 2019, Halvfart, Linköping

Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs

VT 2020, Halvfart, Linköping

Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs, 15 hp

HT 2020, Halvfart, Linköping

Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs

VT 2021, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Först studeras rättens uppbyggnad, rättskällorna samt rättsreglers uppkomst och tillämpning. Därefter behandlas regler som är centrala för företagares/företags rättsliga relationer till omvärlden och interna förhållanden, som regler om avtal, köp av varor, tjänster och fastigheter, kreditförhållanden, arbetsgivare och arbetstagare samt olika företagsformer. Dessutom behandlas familjerätt, vad gäller, makar/sambors ekonomiska mellanhavanden, och arvsrätt.

Kursen har bestämda dagar och tider, tisdagar och torsdagar kl 15-18

En unik examen
Visa/dölj innehåll