Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs, 15 hp

HT 2024, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs, 15 hp

VT 2025, Halvfart, Linköping

Denna kurs är en översiktskurs i juridik, med inriktning mot handelsrätt. Först studeras rättens uppbyggnad, rättskällorna samt rättsreglers uppkomst och tillämpning. Därefter behandlas rättsregler som är centrala för företag, företagare och privatpersoner vad gäller dels allmänna regler om avtal, dels specifika regler om avtal såsom vid köp av varor, tjänster, fastigheter samt vid kreditavtal, dels mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dessutom studeras olika företagsformer. Vidare studeras skadeståndsrätt, straffrätt vad gäller förmögenhetsbrott samt grundläggande civilprocessrätt, men även specialprocessrätt såsom utmätning och konkurs. I kursen ingår även immaterialrätt och marknadsrätt. Slutligen behandlar kursen familjerätt, vad gäller makar och sambors ekonomiska förhållanden, samt arvsrätt. Kursen berör således en hel del rättsområden, men på ett översiktligt plan!
Kursen har bestämda dagar och tider, tisdagar och torsdagar kl. 15-18

En unik examen