Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs

15 hp

Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs, 15 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs, 15 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Kursen behandlar fordringsrätt, kredit- och exekutionsrätt samt ekonomisk straffrätt. Fordringsrätten behandlar begreppen fordran och skuld, fordringars uppkomst och innehåll samt betalning och kvittning. Avsnittet kredit- och exekutionsrätt behandlar kreditavtalet och säkerhet för kredit samt indrivning av fordringar via såväl betalningsföreläggande, utmätning, skuldsanering, ackord som konkurs. Härtill ansluter sig sakrättens regler om när en förvärvare av äganderätt eller annan rätt vinner skydd gentemot överlåtarens/upplåtarens borgenärer. Inom den ekonomiska straffrätten inriktas undervisningen på brott som anknyter till ekonomisk verksamhet.
 

En unik examen