Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs, 15 hp

Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs, 15 hp

HT 2020, Halvfart, Linköping

Kursen behandlar fordringsrätt, kredit- och exekutionsrätt samt ekonomisk straffrätt. Fordringsrätten behandlar begreppen fordran och skuld, fordringars uppkomst och innehåll samt betalning och kvittning. Avsnittet kredit- och exekutionsrätt behandlar kreditavtalet och säkerhet för kredit samt indrivning av fordringar via såväl betalningsföreläggande, utmätning, skuldsanering, ackord som konkurs. Härtill ansluter sig sakrättens regler om när en förvärvare av äganderätt eller annan rätt vinner skydd gentemot överlåtarens/upplåtarens borgenärer. Inom den ekonomiska straffrätten inriktas undervisningen på brott som anknyter till ekonomisk verksamhet.

Kursen har bestämda dagar och tider, mån och ons kl 15 - 18

En unik examen
Visa/dölj innehåll