Associationsrätt, grundkurs, 7.5 hp

Associationsrätt, grundkurs, 7.5 hp

VT 2021, Tredjedelsfart, Linköping

Associationsrätt, grundkurs, 7.5 hp

VT 2022, Tredjedelsfart, Linköping

Associationsrätt, grundkurs, 7.5 hp

VT 2023, Tredjedelsfart,

Öppen för sen anmälan

Kursen ska - i förhållande till Handelsrättslig översiktskurs - ge avsevärt fördjupade kunskaper i associationsrätt samt goda kunskaper i EU:s bolagsrätt. De företagsformer som studeras är aktiebolag, handelsbolag (inkl kommanditbolag), ekonomiska föreningar samt, mera översiktligt, enkla bolag och stiftelser. Kursen behandlar beslutsformer, makt- och ansvarsfördelning, kapitalanskaffning, dispositionen över företagets resultat och förmögenhet och insynsrätten för olika intressentgrupper. Särskild uppmärksamhet ägnas åt skyddet för företagets eget kapital.

Kursen har en bestämd dag, onsdagar kl 15 - 18

En unik examenVisa/dölj innehåll