Associationsrätt, grundkurs, 7.5 hp

VT 2024, Tredjedelsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Associationsrätt, grundkurs, 7.5 hp

VT 2025, Tredjedelsfart, Ortsoberoende

Kursen ska - i förhållande till Handelsrättslig översiktskurs - ge avsevärt fördjupade kunskaper i associationsrätt samt goda kunskaper i EU:s bolagsrätt. De företagsformer som studeras är aktiebolag, handelsbolag (inkl kommanditbolag), ekonomiska föreningar samt, mera översiktligt, enkla bolag och stiftelser. Kursen behandlar beslutsformer, makt- och ansvarsfördelning, kapitalanskaffning, dispositionen över företagets resultat och förmögenhet och insynsrätten för olika intressentgrupper. Särskild uppmärksamhet ägnas åt skyddet för företagets eget kapital.

Kursen har en bestämd dag, onsdagar kl 15 - 18

En unik examen