EU Law

15 hp

EU Law, 15 hp

VT 2023, Halvfart, Linköping

EU Law, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen fokuserar på de fyra friheterna. Men även konkurrenslagstiftningen studeras. Analys görs av EU-domstolens praxis, där det i början av kursen fokuseras på utvecklingen av EU-lagstiftningen om dess effekter på nationell lagstiftning i allmänhet. Alla seminarier och föreläsningar är obligatoriska. Kursen kräver att studenten ska vara mycket aktiv och mycket väl förberedd när man deltar i seminarierna.

Kursen har bestämda dagar tisdag och torsdag, tid: 15-18.

En unik examen