Ekonomisk familjerätt, grundkurs, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Ekonomisk familjerätt, grundkurs, 7.5 hp

VT 2025, Kvartsfart, Ortsoberoende

Denna kurs vänder sig till alla som vill få goda kunskaper i ekonomisk familjerätt och en förmåga att lösa praktiskt inriktade rättsliga problem inom ämnesområdet. Kursen behandlar rättsreglerna om makars, sambors och underårigas ekonomiska rättigheter och skyldigheter mot varandra såväl under den tid man sammanlever som efter det att sammanlevnaden upphört beroende på parternas egna önskemål eller på dödsfall. Kursen tar även upp reglerna om vilket lands lag som skall tillämpas när de berörda personerna kommer från olika länder och/eller har olika medborgarskap.

En unik examen